Powrót

Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą instalacji co w budynku UP Lądek Zdrój

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-11-28
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: dolnośląskie


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP, dostępnej przez stronę internetową pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska. Nr postępowania BZA.2600.549.2019


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP, dostępnej przez stronę internetową pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska. Nr postępowania BZA.2600.549.2019


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się