Powrót

Dostawa zaworu membranowego DN40, fig. ZMA dla TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na:

1.ZAWÓR MEMBRANOWY DN40 FIG.ZMA PN1,0 MPa T65 szt.4.

Producentem zaworów membranowych jest firma TOFAMA S.A.
----------------------------------
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.

Za produkt równoważny należy rozumieć taki, który będzie posiadał takie same wymiary , parametry techniczne a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż produktu oryginalnego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego proszę o wypełnienie oświadczenia o produkcje równoważnym (Załącznik nr 1) i dołączyć do oferty.
---------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego wg. Incoterms 2010 – TAURON Wytwarzanie S.A.– Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30,43-170 Łaziska Górne.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się