Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów

» Opis zapytania

1. Zakup pomocy naukowych do placówek oświatowych na terenie Gminy Otmuchów tj. Szkoły Podstawowej nr 2 w Otmuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Mesznie zgodnie ze specyfikacjami nr 1, 2, 3, stanowiącymi załącznik do SIWZ.
Monitor dotykowy – SP nr 2 Otmuchów 4
Monitor dotykowy – SP Meszno 4
Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem 4
Przenośny komputer wraz z zainstalowanym oprogramowaniem 4
Mikroskop szkolny 2
Tors, tułów z głową 12 części 2
Model DNA 2
Model kwiatu 2
Szkielet człowieka 170 cm. 2
Czaszka człowieka. 2
Mózg człowieka. 2
Serce człowieka 2
Skóra człowieka. 2
Ucho człowieka. 2
Oko człowieka. 2
Przyrząd do badania prawa Ohma 2
Silnik prądu stałego 2
Przewodnik kołowy 2
Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego – pole magnetyczne do demonstracji 2
Zasilacz laboratoryjny O-30V/5A 2
Igła Oersteda 2
Demonstrator linii pola magnetycznego – pole magnetyczne do demonstracji 2
Magnesy sztabkowe 2
Zestaw do optyki geometrycznej – dysk optyczny z oświetlaczem 2
Kalorymetr aluminiowy 2
Modele atomów, zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej 2
Zestaw do doświadczeń chemicznych
2
Stół uczniowski z blatem ceramicznym
/blat laboratoryjny/ 2
Tellurium posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne. 2
Model układu słonecznego z zasilaniem bateryjnym. 2
Model jaskini krasowej wraz z ukształtowaniem terenu w przekroju 2
Model kanionu wraz z ukształtowaniem terenu w przekroju 2
Erupcja wulkanu - model wulkan 2
Rodzaje gleb - Próbki gleb 2
Skały i minerały 56 próbek w drewnianym pudełku 2
Europa Mapa podział polityczny / rozmieszczenie ludności 2
Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii - mapa ścienna 2
Świat. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń 2
Geologia Polski - tektonika i stratygrafia 2
Świat. Ludność 2
Ukształtowanie terenu w przekroju – płyty tektoniczne i wulkany 2
Globus średnica 220 mm – fizyczny 7
ZESTAW SKAMIENIAŁOŚCI 2 2
Model sejsmografu 2
Woltomierz szkolny 2
Amperomierz szkolny 2
Siłomierz 2
Elektroskop 2
Pałeczki do elektryzowania 2
Termometr alkoholowy 2
Ciśnienie hydrostatyczne – manometr wodny 2
Maszyna elektrostatyczna 2

2. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
3. Jeżeli specyfikacje opisujące przedmiot zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy.
4. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.
5. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Żeromskiego 1
Otmuchów 48-385
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
Żeromskiego 1
Otmuchów 48-385
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się