Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

» Opis zapytania

Nazwa: Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla grupy do 40 osób trwającego 8 godz. lekcyjnych (1 godz. lekcyjna = 45 min)
Opis: Ilość/jm w tej pozycji należy rozumieć jako liczbę szkoleń. Proszę o wypełnienie i załączenie skanu zał. nr 1 "Oferta cenowa".
Ilość: 2 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Liczba szkoleń zamkniętych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji przeprowadzona przez osobę wskazaną do realizacji szkolenia dla KWP w Lublinie w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 40%. (Proszę wypełnić i załączyć zał. nr 1A "wykaz szkoleń..." oraz załączyć dowody potwierdzające, że szkolenia wykazane w zał. 1A zostały wykonane należycie)
Klauzula RODO (Proszę wypełnić i załączyć ska druku "Kaluzuka RODO")

Opis i specyfikacja:

Opis zamówienia, wymagania stawiane Wykonawcom oraz kryteria wyboru
najkorzystniejszej oferty i ich wartość w ocenie zawarte są w poniżej
załączonych dokumentach:
K-MG-3367/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. - zapytanie ofertowe,

projekt umowy wraz z załącznikami zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

zał. nr 1 druk "Oferta cenowa",
zał. 1A druk. „Wykaz szkoleń
zamkniętych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
przeprowadzonych przez
osobę wskazaną do realizacji szkolenia dla KWP w Lublinie w ciągu
ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”,
- druk "Klauzuli RODO".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się