Naświetlanie, druk i oprawa albumu “Willmann. Opus magnum”, opatrzonego ISBN

» Opis zapytania

1.Opis przedmiotu zamówienia. Założenia wydawnicze:
Nakład 1000 egz.
Format: 210x280 mm.
Liczba stron: 384.

Oprawa twarda, szyta nicią, grzbiet półokrągły, magentowa kapitałka, dwie tasiemki-zakładki (magenta i złoto zbliżone kolorem do pantone 873) (tasiemki nie powinny się strzępić i pruć).

Krawędzie publikacji barwione na złoto (folia w kolorze zbliżonym do pantone 873).

Oklejka:

1) okleina SHL3240 Wibalin Sharade Lustra (lub równoważna okleina w kolorze odpowiadającym kolorowi pantone 873 o. i nieregularnej, porowatej strukturze)

proporcje okleiny jak w załączniku nr 5a ( załącznik 5 do SIWZ do OPZ) – 4 strona okładki, grzbiet + 1/3 pierwszej strony okładki.

2) na 2/3 pierwszej strony okładki papier powlekany (może być np. Arctic Volume White 120 g lub Arctic Silk 120 g lub równoważny wysokiej klasy papier powlekany, albumowy o gramaturze 120g).

Nadruk:
na złotej okleinie: przezroczysty hotstamping + hotstamping czarny,
na białej: 4/0 offset + lakier dyspersyjny.

Wyklejki:

1) papier niepowlekany 150 g (np. Munken Polar 150 g lub inny papier niepowlekany o gramaturze 150 g i białości 145 [CIE] i więcej)
druk 1/1 CMYK–Magenta i 1/1 Pantone złoty 873.

Wkład:

128 stron – część tekstowa (rozbita na 116 stron na początku książki i 12 stron na końcu książki) :
1) papier Attica 120 g (lub równoważny wysokiej klasy papier offsetowy, gładzony, w ciepłym odcieniu kości słoniowej i gramaturze 120 g).

UWAGA, w tej części zaledwie 13 stron będzie druk full kolor: druk 4 kolory CMYK + 1 pantone złoty 873,
pozostałe strony druk 2 kolory MK (czarny i magenta) + 1 pantone złoty 873.

256 stron – część albumowa:
2) papier Arctic Volume White 115 g LUB Arctic Silk 115 g (lub równoważny wysokiej klasy papier powlekany, albumowy, cechujący się wysoką nieprzezroczystością – 95 i wyżej, o gramaturze 115-120 g, białości 119 [CIE] i więcej).
druk 4 kolory CMYK + 1 pantone złoty 873 + lakier dyspersyjny.

Zamawiający do OPZ, jako załącznik nr 5 do SIWZ, w celach poglądowych zamieszcza następujące projekty albumu:
- projekt okładki – plik w formacie PDF - załącznik nr 5a,
- projekt środka części z esejami - przykładowe fragmenty - załącznik nr 5b,
- projekt z części albumowej - przykładowe fragmenty - załącznik nr 5c.

Jednorazowa dostawa nakładu: 1000 egz.

Wymagane wydruki na etapie realizacji:
wydruk próbny – 1 szt. - jeden wydruk próbny części albumowej wykonany na maszynie offsetowej, CMYK, format B2, na papierze Arctic Volume White 115 g /lub równoważnym zgodnie z ofertą/ lub Arctic Silk 115 g / lub równoważnym zgodnie z ofertą/) oraz ozalidy całości wnętrza w wersji papierowej.

Wysyłka plików do druku:
Dostawa wydruku próbnego i ozalidów : do 2 dni roboczych (szczegóły w projekcie umowy).
Pozostałe warunki określono we wzorze umowy – załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Wszystkie wskazane z nazwy materiały w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; nazwy te należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów. Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty o takich samych parametrach lub nie gorszych od tych, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkty równoważne muszą odpowiadać pod względem jakości oraz funkcjonalności produktom wskazanym z nazwy przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę.
4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia 24 miesiące. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w paragrafie 12 wzoru umowy – załączniku nr 4 do SIWZ.
5. Warunki realizacji określa wzór umowy – załącznik nr 4 SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław 50-153
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław 50-153
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się