Dostawa stołów optycznych dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów optycznych dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej:
- stół optyczny (2 m x1.5 m) – 2szt;
- stół optyczny (4 m x1.5 m) – 1szt;
- stół optyczny (2 m x1 m) – 1szt.
Przedmiotem zamówienia jest dostwa, montaż i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, bud. C-4 p.131 i 140
Zakup dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 – projekt: "NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, Nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18.
2.Kod CPV: 38000000 – 5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.
3.Umowa zostaje zawarta na okres: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert przewiduje skrócenie tego terminu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.