„Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

ULTRASONOGRAF do badania zwierząt dużych i małych - 1 sztuka
Obrazowanie czarno – białe
Wymiarowanie – odległość
Zoom w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu
Pamięć wewnętrzna
Możliwość eksportu do komputera
Możliwość ustawienia trybu pełnoekranowego
Ustawianie parametrów obrazowania
Wyposażenie w głowicę convex,

ELEKTROKARDIOGRAF do badania zwierząt dużych i małych - 1 sztuka
Ekran graficzny z 1 odprowadzeniem
Klawiatura alfanumeryczna lub funkcyjna
Rodzaj papieru – termiczny, rolka
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
Kontrola podłączenia/kontaktu każdej elektrody

ANALIZATOR BIOCHEMICZNY - 1 sztuka
Wprowadzone minimum 6 gatunków zwierząt: pies, kot, bydło, owca, koza, świnia.
Kuweta: kwarc/stal nierdzewna
Menu w języku polskim
Wbudowana drukarka

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY - 1 sztuka
Wprowadzone minimum 6 gatunków zwierząt: pies, kot, bydło, owca, koza, świnia.
Precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny)
Pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona
Menu w języku polskim
Wbudowana drukarka

AUTOKLAW - 1 sztuka
Komora ze stali kwasoodpornej, 
Elektroniczna blokada drzwi, 
Pojemność: min. 12 l max. 18 l, 

CIEPLARKA - 1 sztuka
Naturalny obieg powietrza:
pojemność komory min. 15 max. 32 l,
wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
drzwi podwójne, wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne,
zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +100°C,
1 półka
sygnalizacja otwartych drzwi,

LAMPA BEZCIENIOWA - 1 sztuka
lampa zabiegowa na statywie, wyposażona w kółka
wykonana w technologii LED
regulacja wysokości statywu: 70 - 220 cm
Średnica pola roboczego d10 min.200 mm
Regulacja natężenie światła
zasilanie: 230v

LAMPA BAKTERIOBÓJCZA - 1 sztuka
bezpośredniego działania
Mocowanie lampy: P - statywowa
Obrót lampy, dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2, praca ciągła, klasa zabezpieczenia ppor.: I
Napięcie zasilania: 230 V
Trwałość promiennika: 8000 h
Typ obudowy: IP 20

STOŁY LABORATORYJNE WETERYNARYJNE - 4 sztuki
wymiary 120x60 cm.
blat kopertowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z odpływem
miska nierdzewna z uchwytem
wysokość: 80 cm
max udźwig: 120 kg;

STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY - 1 sztuka
Blat stołu ze stali nierdzewnej odpornej na rdze, a także działanie środków do dezynfekcji czy sterylizacji
Blat profilowany z odpływem na odpady do wiaderka
Pole operacyjne: 120 x70 cm; haczyki bo bokach pola operacyjnego służące do unieruchomienia zwierzęcia
Wysokość stołu: 65 – 106 cm;
Sposób regulacji wysokości stołu: elektryczny;
Max udźwig: 120 kg;
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz;
W zestawie: wiaderko; rura do odpływu; stojak na płyny infuzyjne;

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wymagane są urządzenie i sprzęty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające wszelkie wymagane certyfikaty. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca: - dostarczy wyposażenie na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego na adres: ZSCKR w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89 66-460 Witnica; - udzieli instruktażu wskazanym pracownikom Zamawiającego w szczególności w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji, BHP; zapewni serwis gwarancyjny dostarczonych urządzeń - przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi zawierającą w języku polskim, instrukcję konserwacji.
Do oferty (Załącznik nr 1), każdy Wykonawca dołącza Załącznik nr 1 a – Wykaz szczegółowy oferowanego sprzętu w ramach zadania „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów technicznych oferowanego sprzętu z wymaganiami SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Kamień Mały 89
Witnica 66-460
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Kamień Mały 89
Witnica 66-460
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się