Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzetu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zamówienie będzie udzielone w 13 częściach. wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Częścią zamówienia jest rozdział: Rozdział 1 – dostawa młynka nożowego do mielenia chmielu (1 sztuka) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu; Rozdział 2 – dostawa młynka do rozdrabniania produktów spożywczych przetworzonych i nieprzetworzonych do analiz ELISA i PCR (1 sztuka) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu; Rozdział 3 – dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem (1 sztuka) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu; Rozdział 4 – dostawa praski do próbek do gazoszczelnego kapsułkowania (1 sztuka) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu; Rozdział 5 – dostawa cieplarki laboratoryjnej (inkubatora) z chłodzeniem (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku; Rozdział 6 – dostawa stacji uzdatniania wody z dejonizatorem (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach; Rozdział 7 – dostawa chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach; Rozdział 8 – dostawa młyna laboratoryjnego do próbek stałych (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach; Rozdział 9 – dostawa refraktometru cyfrowego (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie; Rozdział 10 – dostawa wagi technicznej (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie; Rozdział 11 – dostawa wagi analitycznej (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni; Rozdział 12 – dostawa zestawu do elektroforezy horyzontalnej (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni; Rozdział 13 – dostawa wirówki z chłodzeniem (1 sztuka) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w formularzach warunków technicznych stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 a-ł do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się