Posadzenie drzew i krzewów, wg projektu z BP 50 drzew dla Zawad

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia posadzenie drzew i krzewów, wg projektu z BP 50 drzew dla Zawad


1. Posadzenie drzew wg poniższej tabeli:

NR NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA PARAMETRY/OBWÓD PNIA NA WYS. 130cm (cm) ILOŚĆ (szt.)
1 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy "Pauls Scarlet" X4, Pa 250, 20-25 20
2 Alnus incana Olcha szara X4, Pa 250, 25-30 9
3 Prunus padus Czeremcha pospolita X4, Pa 250, 25-30 15
4 Betula utilis "Doorenbos" Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' X4, Pa 250, 25-30 15

2. Posadzenie krzewów wg poniższej tabeli:

NR NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA Pojemnik/ wysokość ILOŚĆ (szt.)
K1 Corylus avellana Leszczyna pospolita Pojemnik 35 l
h - 2,5 7
K2 Spiraea japonica ‘Goldflame’ Tawuła japońska ‘Goldflame’ Pojemnik 3 l 4szt/m2
584

3. Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego.
Materiał szkółkarski musi być, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej▪ Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości
i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione.
Drzewa powinny być przynajmniej 4 krotnie szkółkowane. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych (złamań pędu głównego - przewodnika, otarć, pęknięć, śladów żerowania owadów oraz śladów patogenów grzybiczych), objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roślin.
Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany i wieku rośliny. Bryła powinna być dobrze zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu 1,5 roku po posadzeniu i nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin.
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
▪ pąk szczytowy przewodnika (odmian nie kulistych) powinien być wyraźnie uformowany,
▪ przyrost ostatniego roku powinien wyraźny i prosto przedłużać przewodnik,
▪ system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
▪ pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:
▪ silne uszkodzenia mechaniczne roślin
▪ odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia
▪ ślady żerowania szkodników
▪ oznaki chorobowe
▪ zwiędnięcie i pomarszczenie pędów lub korzeni
▪ martwice i pęknięcia kory
▪ uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika (odmian nie kulistych)
▪ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
▪ złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

4. Lokalizacja roślin
Drzewa i krzewy zostaną posadzone w następujących lokalizacjach:
 ul. Vogla w okolicy ronda przy ul. Sytej,
 ul. Łokciowa str. zach.,
 ul. Syta na wysokości Stawu Zawadowskiego,
 ul. Zaściankowa str. płn. na odc. Bruzdowa – Dostatnia,
 ul. Jara,
 ul. Bruzdowa na odc. Jara – Glebowa.

szczegółowe rozmieszczenie roślin zostanie oznaczone w terenie podczas wprowadzenia na roboty.

5. Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew należy wykopać dół o wielkości dwa razy większej niż bryła korzeniowa (ziemię z wykopywania dołów należy wywieźć tego samego dnia, dół powinien być wykopany przed przywiezieniem materiału roślinnego). Ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie. Przygotowanym podłożem wypełnić dół
do wysokości (po zagęszczeniu wodą) na jakiej ma być umieszczona bryła korzeniowa drzewa. Następnie należy drzewo (za pomocą sprzętu mechanicznego) umieścić w dole
w pozycji w jakiej ma rosnąć (pnie powinny znaleźć się w miejscach wyznaczonych przez łatę pomocniczą - środek łaty) i zabezpieczyć przed zmianą pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roślin należy zawsze chwytać za bryłę lub jej opakowanie, a nie za roślinę). Po ustawieniu rośliny zdejmuje się zabezpieczenie bryły. Jeżeli jest tkanina jutowa, papierowa lub słomiana należy je zostawić w dole. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej rosła w szkółce. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona
w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „wałek”. Należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”, korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni. Nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych
z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego.
Cały dół należy zaprawić ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10cm) wokół pnia drzewa średnicy 100cm.
Po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać.
Misę przy drzewie należy wypełnić 5cm warstwą mulczu (kora).
Pień drzewa owinąć jutą pełniącą rolę osłony.

6. Stabilizacja drzew
Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym wykrotem pod wpływem np. wiatru poprzez mocowanie bryły korzeniowej gruncie specjalistycznym systemem np. Treelock wg zaleceń producenta lub równoważnym – 59 kompletów.

7. Sadzenie krzewów.
Krzewy należy sadzić po wcześniejszym przygotowaniu terenu wyznaczonego pod nasadzenia w następujący sposób:
 zdjęcie darni,
 przekopanie gruntu,
 usunięcie chwastów,
 dowóz ziemi urodzajnej.
Krzewy należy posadzić w doły odpowiedniej głębokości zaprawione do połowy ziemią urodzajną, po zakończeniu sadzenia wyściółkowć rabaty w całości 5 cm warstwą przekompostowanej, średniomielonej kory z drzew iglastych (granulacja 2-4cm), teren wokół należy uprzątnąć (tj. zagrabienie, pozamiatanie i wywóz odpadów zalegających
na trawnikach, chodnikach oraz wzdłuż krawężników).

8. Wykończenie nawierzchni pod nasadzenia
KORA. Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach (drzewa, krzewy).
Korowanie mis wokół drzew oraz całych kwater, na których zostaną posadzone krzewy
– warstwą 5cm (granulacja 2-4cm).
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny
o frakcji 2-4cm. Przed wysypaniem kory substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów.
9. Inwentaryzacja powykonawcza
Po posadzeniu drzew należy wykonać inwentaryzację powykonawczą nasadzeń i przekazać ją w dniu odbioru Zamawiającemu.
GWARANCJA
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 12. miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się