Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług prenumeraty i dostawy gazet codziennych, dzienników i czasopism polskich w 2020 roku, dla 55 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług prenumeraty i dostawy gazet codziennych, dzienników i czasopism polskich w 2020 roku, dla 55 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - od 1 do 454 części zamówienia, czyli poszczególnych tytułów, przy czym każdy tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się