Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz wykazu synchronizacyjnego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz wykazu synchronizacyjnego.
Zamówienie podzielone zostało na 2 części:
1 część zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do następujących działek: - dz. nr 186 obręb 0030 – Dzierzków ark. 45, stanowiąca własność Skarbu Państwa, - dz. nr 187 obręb 0030 – Dzierzków ark. 45, stanowiąca własność Skarbu Państwa, - dz. nr 190 obręb 0030 – Dzierzków ark. 45, stanowiąca własność Skarbu Państwa.
2 część zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu synchronizacyjnego z załącznikiem graficznym dla działek nr 8/1, 8/3, 9/3 zapisanych w KW Nr RA1R/00009171/6 na własność Skarbu Państwa w porównaniu z działką ewidencyjną oznaczoną nr 290/1 o pow. 24395 m², położoną w Radomiu przy ulicy Jana Pawła II, Michalczewskiego (obręb 0121 Godów, ark. 131), zapisaną w KW Nr RA1R/00117424/5 na własność miasta na prawach powiatu – Radom. Celem zlecenia jest doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów miasta Radomia z księgami wieczystymi poprzez uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się