Zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dodatkowych pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych dla potrzeb realizacji projektu „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów!”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.
Zakres rzeczowy:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu oraz artykułów papierniczych do: Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Drawska 1
Wieleń 64-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Samorządowa Administracja Oświatowa
ul. Drawska 1
Wieleń 64-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się