Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemii, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia został określony w zadaniach od 1 do 5.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się