Zakup sprzętu AGD

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od daty prawidłowo dostarczonej faktury, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min 12 miesięcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (max 3 dni robocze od dnia wysłania przez Zamawiającego zamówienia, proszę potwierdzić)
RODO (przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej)

Opis i specyfikacja:

Zakup sprzętu AGD:
- Czajnik bezprzewodowy elektryczny BOSCH TWK 3A011 lub równoważny we wszystkich parametrach – ilość 9 szt.

- Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MWD19SL lub równoważna we wszystkich parametrach – ilość 3 szt.

- Chłodziarko-zamrażarka WHIRLPOOL ARC 2353 lub równoważna we wszystkich parametrach – ilość 2 szt.


1. Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od dnia wysłania zamówienia,

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy,
3. Miejsce dostawy: WydziałInwestycji i Remontów KSP, ul. Karolkowa 46 Warszawa.

4. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na dane: Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa.

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy,

6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad, objęty min 12 miesięczną gwarancją,

7. Wykonawca składając ofertę potwierdza zapoznanie się z treścią ogłoszenia i opisem przedmiotu zamówienia - w załączeniu,

8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy,

9. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu,

10. Proszę o podanie w załączniku/komentarzu nazwy/modelu zaoferowanego asortymentu.
Załączniki:
załącznik nr 1 - ogłoszenie o zamówieniu
załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.