Przegląd, konserwacja oraz legalizacja i naprawy sprzętu p. poż w Szpitalu św. Anny w Miechowie - zapytanie ofertowe

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie okresowego przeglądu i konserwacji oraz legalizacji sprzętu przeciw pożarowego w Szpitalu św. Anny w Miechowie.


Oferta powinna zawierać cenę z przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej oraz kopię uprawnień pozwalających na przeprowadzenie powyższego przeglądu. Wybór oferty uzależniony od korzystnej ceny jednostkowej brutto na poszczególne pozycje.
- przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x)
- przegląd i legalizacja gaśnic śniegowych (GS2x, GS5x)
- przegląd i legalizacja gaśnic GWG-2x AF
- przegląd i legalizacja kocy gaśniczych
- przegląd hydrantów wewnętrznych (HW52, HW25)
- przegląd hydrantów podziemnych

- remont gaśnicy proszkowej
- remont gaśnicy śniegowej
- przegląd urządzeń gaśniczych układów elektronicznych typu UGS-2x - 10 szt.


Łączna ilość gaśnic wszystkich typów 104 szt
Łączna ilość hydrantów 46 szt


Proszę o podanie w formularzu cenę jednostkową za 1 szt remontu gaśnicy proszkowej i śniegowej. Dokładna liczba gaśnic wymagających remontu zostanie określona w trakcie trwania przeglądu.Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

Usługa winna zostać wykonana na obiekcie Zamawiającego, w cenę wliczony koszt dojazdu Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego.W załączeniu wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się