Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III odc. Storkowo-Ginawa

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru archeologicznego zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 3, art. 21, art. 36, art. 89 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. / t. j. Dz. U. 2018, poz. 2067 ze zmian. / nad realizacją projektu pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III odc. Storkowo – Ginawa. W zakresie planowanej inwestycji zlokalizowany jest zabytek: stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Storkowo, stan. 1 (AZP 29-15/10) i stan. 2 (AZP 29-15/11).
2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się