Przegląd serwisowy chromatografu gazowego Clarus 580 GC

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd serwisowy chromatografu gazowego Clarus 580 GC z przystawką headspace Turbomatrix 40 firmy PerkinElmer, rok prod. 2013
Opis: - sprawdzenie działania układu pneumatycznego, grzewczego, robotyki oraz elektroniki sterującej.
- czyszczenie wnętrza aparatu w tym układu dozownika.
- sprawdzenie i wyczyszczenie detektorów FID
- wymiana elementów zużytych w tym uszczelek igły.
- wymiana kolumn dostarczonych przez zamawiającego.
- sporządzenie raportu serwisowego.
- wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu do jego serwisowania.
- wykonanie usługi na terenie KWP w Łodzi.

Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Polityka RODO (Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. )
Termin dostawy (grudzień 2019 - konkretna data do ustalenia.)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji usługi: grudzień 2019 - konkretna data do ustalenia.

2. Miejsce przeglądu: KWP w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112.

3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
6. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11. Towar kupowany dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności).
13. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.
14. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30.

W razie pytań proszę o kontakt:
Wojciech Szymański

tel. 42 665 32 55 lub 606 214 582 w godz. 8:30 do 15:30

e-mail.: wojciech.szymanski1@ld.policja.gov.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się