Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a i 4b do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 – Aspirator ultradźwiękowy
o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SIWZ,
Część 2 – Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej i dolnej z biofeedbackiem
o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SIWZ,

3. Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4a oraz 4b do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załącznikach nr 4a oraz 4b do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się