Dostawa do siedziby Zamawiającego stanowisk laboratoryjnych

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ
część I: Stanowisko laboratoryjne do badania zasady zachowania energii - wahadło Maxwella
część II: Stanowisko laboratoryjne do badania doświadczenia z tarciem statycznym i dynamicznym
część III: Stanowisko laboratoryjne do badania ruchu jednostajnie przyspieszonego - tor powietrzny
część IV: Prawa obrazowania - stanowisko laboratoryjne do badania ogniskowej soczewki oraz układu soczewek
część V: Stanowisko laboratoryjne do badania dyfrakcji i interferencji światła - doświadczenie Younga
część VI: Stanowisko laboratoryjne do wyznaczania stałej Plancka i badania efektu fotoelektrycznego
część VII: Stanowisko laboratoryjne do wyznaczania siły wyporu w cieczach - prawo Archimedesa
część VIII: Stanowisko laboratoryjne do badania zjawisk falowych - wyznaczanie prędkości dźwięków w powietrzu w funkcji temperatury
część IX: Stanowisko laboratoryjne służące badaniu zmian prędkości światła - interferometr Mah-Zehnder
część X: Stanowisko laboratoryjne do badania pojemności kondensatora płaskiego i dielektryków
część XI: Stanowisko laboratoryjne do badania rozszerzalności cieplnej cieczy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się