EWALUACJA EX-ANTE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”. Szczegółowy opis, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca powinien uwzględnić Harmonogram realizacji badania przedstawiony w pkt. 7 OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się