Dostawa kompletnego układu rejestracji parametrów na stanowisku do zgrzewania tarciowego zawierającego składniki sprzętowe do prowadzenia pomiarów, przetwarzania analogowych sygnałów pomiarowych na cyfrowe, transmisję danych do rejestratora oraz oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania danych, stanowiący zamknięty system przeznaczony do zainstalowania na stanowisku badawczym.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego układu rejestracji parametrów na stanowisku do zgrzewania tarciowego zawierającego składniki sprzętowe do prowadzenia pomiarów, przetwarzania analogowych sygnałów pomiarowych na cyfrowe, transmisję danych do rejestratora oraz oprogramowania do pozyskiwania, przetwarzania i składowania danych, stanowiących zamknięty system przeznaczony do zainstalowania na stanowiska badawczego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy zastał zamieszczony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ i stanowi jej integralną cześć.
3. Termin realizacji zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się