Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej – przystawka FT-IR do analizatora termicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przystawki FT-IR do analizatora termicznego (obejmująca w szczególności dostarczenie, wyładunek, wniesienie do wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, rozpakowanie, montaż, zainstalowanie i uruchomienie) urządzenia i aparatury naukowo-badawczej, a także przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej (w szczególności zgodnej z zaleceniami producenta) obsługi i użytkowania urządzeń. Urządzenie i jego wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), zapakowane
w oryginalne opakowania producenta, kompletne, sprawne technicznie, winny posiadać w szczególności niezbędne interfejsy, okablowanie, akcesoria i wyposażenie a także certyfikaty
i instrukcje oraz odpowiednie licencje umożliwiające prawidłowe zainstalowanie oraz pracę urządzenia a także korzystanie z urządzeń przez Zamawiającego. Musi być wolne od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ p.t. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Wymagania wobec urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia podane w załączniku nr 1 mają charakter wymagań minimalnych – Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o parametrach, co najmniej jak podane lub lepszych. Zasady i warunki realizacji zamówienia określa SIWZ a w szczególności załączniki nr 1 i 6
do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się