Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektu „Zdolni z Pomorza -
Politechnika Gdańska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Pipety automatyczne – 15 szt.
Statywy na pipety automatyczne – od 2 do 4 szt. - łącznie dla 15 pipet
Końcówki do pipet automatycznych – szt. min. 500 szt. max 600 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się