Dostawa systemu multimedialnego z odpowiednim wyposażeniem oraz montażem dla Zakładu Histologii i Embriologii

» Opis zapytania

38510000-3, 32322000-6, 39100000-3
Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz1843), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
cpv: 38510000-3, 32322000-6, 39100000-3
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa systemu multimedialnego z odpowiednim wyposażeniem oraz montażem dla Zakładu Histologii i Embriologii
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.