Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na dwie części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
Część 1
• Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie urządzeń dylatacyjnych obiektów inżynierskich, oczyszczanie odwodnienia obiektów inżynierskich, impregnacja drewnianych konstrukcji pomostów kładek i mostów wraz z wymianą uszkodzonych elementów, oczyszczenie nisz podłożyskowych z zanieczyszczeń
Część 2:
• Usuwanie wegetującej roślinności i samosiejek z obiektów inżynierskich, mycie elementów balustrad, konstrukcji mostów i ekranów dźwiękochłonnych na i poza obiektami inżynierskimi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się