Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną – PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu okresowego obiektów hydrotechnicznych w myśl art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2019, poz. 1186 t.j.) oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów, uwzględniając treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).
2.2 Zamówienie zostało podzielone na 2 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się