USŁUGA WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa:
W zakresie część nr I:
- wycięcia 193 szt. drzew, na wycięcie, których Zamawiający posiada zezwolenie, na podstawie decyzji Prezydenta miasta Wrocławia, znajdujących się na terenach zielonych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109. Przeznaczone do wycinki drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia Akademii. Gatunki drzew przeznaczone do wycinki stanowi Załącznik nr 1.
- pielęgnacji 100 szt. różnych drzew gatunków liściastych i iglastych.
- zagospodarowania drewna powstałego z wycinki, pielęgnacji we własnym zakresie.
W zakresie części nr II:
- Zakup sadzonek drzew o określonych gatunkach i obwodach pni oraz krzewów liściastych i iglastych o określonych gatunkach i wysokościach - określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
- Nasadzenie drzew i krzewów w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się