Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji grantu naukowego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ogólnopolskich badań ankietowych na potrzeby realizacji projektu badawczego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się