Dostawa mikroskopu diagnostycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu diagnostycznego.

Separator komórkowy – 1 sztuka.

2. Zamówienie jest realizowane przy dofinansowaniu MINISTERSTWA ZDROWIA w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH, zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych
w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek”.
3. Podstawowe kategorie Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Kod CPV: 38510000-3 Mikroskopy
4. Szczegółowy opis mikroskopu diagnostycznego - stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – OPZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się