ZP/BZP/354/2019-Dostawa zestawu laserów Supercontinuum na potrzeby Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych zestawu laserów Supercontinuum na potrzeby Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
W tygodniu dostawy wymagana instalacja i szkolenie z obsługi laserów i oprogramowania sterującego w siedzibie Zamawiającego, oraz dodatkowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego przeprowadzone w okresie pomiędzy piątym a siódmym tygodniem od czasu dostawy.
Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać normy szczegółowe określone w karcie produktu oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne atesty oraz świadectwa jakości

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się