„Wykonanie naprawy 2 dyfraktometrów rentgenowskich: Bruker Nanostar i Bruker D8 GADDS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 2 dyfraktometrów rentgenowskich: Bruker Nanostar i Bruker D8 GADDS będących własnością Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ich uruchomienie oraz przeprowadzenie testu poprawności działania.
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
2.1. naprawa 2 detektorów 2D promieniowania rentgenowskiego typu gazowego, Vantec 2000
2.2. wymiana lampy rentgenowskiej w aparacie D8 GADDS
2.3. re-instalacja detektorów w dyfraktometrach i justowanie dyfraktometrów rentgenowskich Bruker Nanostar i Bruker D8 GADDS

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2019 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się