Zakup wraz z dostawą wyposażenia do Laboratorium Diagnostyki Niepłodności (7 zadań częściowych).

» Opis zapytania

Na przedmiot zamówienia składa się zakup wraz z dostawą wyposażenia do Laboratorium Diagnostyki Niepłodności. Istnieje możliwość składania ofert częściowych, liczba części (zadań): 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do umowy odpowiednio do zadania 1-7 (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). Zamówienie realizowane będzie jednorazowo w terminie do 30 dni od udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się