Dostawa materiałów i odczynników dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Umowa (Wymagana akceptacja warunków umowy)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów i odczynników, którego szczegółowy opis został określony w przedmiocie zamówienia dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Wykonawca nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Wymagana akceptacja umowy

Adres dostawy: Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie PL. Śreniawitów 1, 35-032 Rzeszów ( Pracownia BIOLOGII)

Ponadto informujemy , że :
- Zakupy KWP w Rzeszowie wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania.
- Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

- Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

- Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to KWP Rzeszowie opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

- Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 13:51


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się