Rozbudowa mikroskopu konfokalnego, wielofotonowego zainstalowanego w ŁUKASIEWICZ - PORT

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa mikroskopu konfokalnego, wielofotonowego polegająca na zakupie dodatkowego wyposażenia (fabrycznie nowego) do mikroskopu Leica SP8 MP oraz jego instalacja gwarantująca prawidłowe działanie wszystkich elementów aparatury badawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się