Wykonanie wyceny stawek czynszu najmu/dzierżawy za infrastrukturę telekomunikacyjną zainstalowaną na obiektach zlokalizowanych na poszczególnych Oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować usługę pn.: „Wykonanie wyceny stawek czynszu najmu/dzierżawy za infrastrukturę telekomunikacyjną zainstalowaną na obiektach zlokalizowanych na poszczególnych Oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A.”.
Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu.
Zainteresowanych realizacją usługi prosimy o przesłanie informacji za pomocą zakładki "Zapytanie o Informacje".

Na tym etapie zapytania Wykonawca nie składa oferty cenowej.

Ewentualny udział w późniejszym elektronicznym zapytaniu ofertowym RFX będzie związany ze złożeniem OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI w zakresie informacji pozyskanych w toku postępowania.
Termin realizacji prac: do 15.12.2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się