Usuwanie nalotów, odrośli drzew i krzewów, koszenie i wywóz biomasy (ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych)

» Opis zapytania

W ramach niniejszego zamówienia zaplanowano działania ochronne w Ojcowskim Parku Narodowym łącznie w obrębie 29 masywów skalnych (ostoi) przeznaczonych do utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych, o łącznej powierzchni 17,53 ha. Zabiegi ochrony czynnej będą prowadzone przez okres 5 lat w obrębie tych ostoi w sposób rotacyjny (niektóre ostoje będą obejmowane zabiegami co 2-3 lata). Do zabiegów wyznaczono, zgodnie z poniższa tabelą w poszczególnych latach: rok 2019 - 18 ostoi (9,66 ha); rok 2020 - 20 ostoi (10,24 ha); rok 2021 - 23 ostoje (10,81 ha); rok 2022 - 20 ostoi (13,20 ha); rok 2023 - 23 ostoje (12,81 ha). Działania ochronne będą polegały na; a) usuwaniu tuż przy powierzchni gleby: nalotów, odrośli drzew i krzewów na zboczach w obrębie muraw oraz na ścianach i półkach skalnych wraz z wyniesieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię obszaru działań ochronnych i jej utylizację lub pozostawienie poza powierzchnią murawy zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ (załącznik 1), b) koszeniu runi murawy i utylizacji pozyskanej biomasy we własnym zakresie – na koszt Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Ojców 9
Sułoszowa 32-045
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9
Sułoszowa 32-045
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się