Przegląd szaf klimatyzacyjnych WINDEX w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd szaf klimatyzacyjnych WINDEX w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Przegląd ikonserwacja 6 sztuk szaf klimatyzacyjnych WINDEX znajdujących się w Komendzie WojewódzkiejPolicji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2.
Zakres prac:
Sprawdzenie pod względem wycieków poszczególnych urządzeń

Ocena stanu korozji poszczególnych urządzeń oraz systemów
Regulacja układów chłodniczych oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego w przypadku ubytku (potwierdzone protokołem po wcześniejszej zgodzie WIiR KWP w Poznaniu)
Wymiana cylindrów (BLOT2COOH2)
Wymiana filtrów powietrza

Sprawdzenie i regulację układów elektrycznych i sterowania (pomiar elektryczny obwodu niskiego napięcia)
Mycie i dezynfekowanie filtrów jednostki wewnętrznej

Odgrzybianie i dezynfekowanie parownika jednostki wewnętrznej

Dokładne czyszczenie skraplacza

Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin
Sprawdzenie szczelności układu- strona ssąca

Sprawdzenie układu - strona tłoczna

Sprawdzanie szczelności trasy ewakuacji kondensatu

Test pracy urządzenia, pomiar temperatury chłodzenia, sprawdzenie funkcji urządzenia.
Wszystkie dodatkowe prace i czynności związane z przeglądem i konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych mogą być wykonane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu na postawie odrębnych zleceń.

Wymagania Wystawiającego:
Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

Termin realizacji zamówienia MAKSYMALNIE 15.11.2019 r.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
Dostawca, który nie wywiązał się w innych postępowania i zleconych pracach/ usługach przez KWP w Poznaniu takich jak (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się