ELEKTRODY LABORATORYJNE

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego.
Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę
MD415680
1. 591-222-310-0 ELEKTRODA PH EPS-1 DO WÓD KLAROWNYCH PRZYRZĄD CX-401. Producent Elmetron 2 SZTUKI
2. 580-217-516-0 ELEKTRODA KONDUKTOMETRYCZNA PRZEPŁYWOWA EC 201t KONDUKTOMETR CC 401. Producent Elmetron 2 SZTUKI
3. 580-217-517-0 NACZYŃKO PRZEPŁYWOWE ELEKTRODA KONDUKTOMETRYCZNA PRZEPŁYWOWA EC 201t KONDUKTOMETR CC 401. Producent Elmetron 1 SZTUKA
ZAMAWIAJĄCY W ZAKRESIE POWYŻSZYCH POZYCJI NIE DOPOUSZCZA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH.

Uwaga: Wykonawca oferuje cenę za jednostkę miary wskazaną przez Zamawiającego.
Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się