MATERIAŁY LABORATORYJNE

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę asortymentu wyspecyfikowanego poniżej.Ze względu na pilność sprawy prosimy o złożenie oferty z maksymalnym rabatem. Zamawiający nie przewiduje kolejnej rundy zapytania.
1. MD416021 760-021-160-0 FORMALDEHYD 36-38 PROC.CZDA Numer POCH: 432173111 ; Nie dopuszcza sie produktów równowaznych. Wymagane: aktualna karta charakterystyki, świadectwo jakosci i 80 % terminu ważności. l 1
2. MD416021 760-107-068-0 DEHA REAGENT 1 POWDER PILLOWS HACH:2167969; 200 szt= 2 opakowania po 100 szt;Wymagane: aktualna karta charakterystyki, świadectwo jakości ; min 80% terminu ważności i gwarancja bezkosztowego odbioru pustych opakowań ; nie dopuszcza sie produktów równoważnych . szt 200
3. MD416021 218-112-641-0 ŁOPATKA DO POBIERANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH MIAŁU WĘGLOWEGO Łopatka do pobierania próbek pierwotnych miału węglowego MIIA o masie 1,2 kg. Szerokość części roboczej: 100mm; Rękojeść aluminiowa (teleskop) długości min 240 cm ; zgodna z polską normą PN-90/G-04502: Wymagany certyfikat ; Producent LABAZ Zbigniew Adamik; nie dopuszcza się produktów równoważnych. szt 1
4. MD416021 218-112-646-0 ŁOPATKA DO POBIERANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH MIAŁU WĘGLOWEGO LUB GROSZKU Łopatka do pobierania próbek pierwotnych miału węglowego MI lub groszku o masie 1,9; szerokość części roboczej 120 mm na rekojęści teleskopowej min 240 cm cm ;zgodna z polską normą PN-90/G-04502: Wymagany certyfikat ; Producent LABAZ Zbigniew Adamik; nie dopuszcza się produktów równoważnych. szt 1
5. MD416021 760-027-105-0 WODA AMONIAKALNA 25 PROC.CZDA Numer POCH: 134963118 opakowanie 5 litrów; Dopuszcza sie produkt marki CHEMPUR . Wymagane: aktualna karta charakterystyki, świadectwo jakosci i 80 % terminu ważności. l 15
6. MD416021 760-027-105-0 WODA AMONIAKALNA 25 PROC.CZDA Numer POCH: 134963118 opakowanie 1 litr; Dopuszcza sie produkt marki CHEMPUR. Wymagane: aktualna karta charakterystyki, świadectwo jakosci i 80 % terminu ważności. l 6
7. MD416021 760-021-865-0 SODU WODOROTLENEK MIKROGRANULKI CZDA Awantor: 810981118; Wymagana aktualna karta charakterystyki w języku polskim; świadectwo jakości ; min. 80 % terminu ważności i gwarancja bezkosztowego odbioru pustych opakowań;nie ; Dopuszcza sie produkt marki CHEMPUR nr katalogowy 118109252 i/lub opakowania 5 kg. kg 20
Uwaga: Wykonawca oferuje cenę za jednostkę miary wskazaną przez Zamawiającego.
Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych ul. Wyzwolenia 30 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem plat

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się