Usługa wykonania opracowania "Ustalenie właściwości HP14 tj. ekotoksyczności dla środowiska wodnego osad (odpad o kodzie 010412) z osadnika "Biały Brzeg" ZG Sobieski dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się