„Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów.
Część 1:
1. „Budowa trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła
z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego „Młociny”
2. „Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim”
3. „Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego –
ul. Dolina Służewiecka”
Część 2:
1. „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej”
2. „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską”
3. „Modernizacja al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa”
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się