Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy dogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenie RDW 1 w Zgórsku i RDW 2 w Staszowie wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 7 zadań częściowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są „Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy dogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenie RDW 1 w
Zgórsku i RDW 2 w Staszowie wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 7 zadań częściowych”
Zakres zamówienia obejmuje wycinkę drzew, frezowanie pni oraz podcinkę pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku - OD w Zgórsku, Łopusznie i Pińczowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie - OD w Staszowie, Nowej Słupi, Ćmielowie i
Tempoczowie.
Zamówienie obejmuje 7 zadań częściowych tj.: Zadanie nr 1 Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie OD w Zgórsku.
Zadanie nr 2 Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie OD w Łopusznie. Zadanie nr 3 Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie OD w Pińczowie. Zadanie nr 4 Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie OD w Staszowie. Zadanie nr 5 Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie OD w Nowej Słupi. Zadanie nr 6 Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie OD w Ćmielowie. Zadanie nr 7 Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie OD w Tempoczowie. Zakres realizacji zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się