Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników do oznaczeń biochemicznych, immunochemicznych wraz z dostawą kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz zużycie wraz z najmem analizatora (platformy) do ich wykonywania na okres 2 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach, znak 48/RC/ZP/ZZOZ/2019

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych, immunochemicznych wraz z dostawą kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz zużycie wraz z najmem analizatora (platformy) do ich wykonywania na okres 2 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach
Opis: Proszę o wypełnienie i załączenie Formularza ofertowego
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu, proszę potwierdzić; .
)
Termin dostawy asortymentu (max 4 dni robocze, od dnia złożenia zamówienia w godzinach od 7:00 do 20:00, proszę potwierdzić;
)
Termin dostawy analizatora (max 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, proszę potwierdzić;)
Oświadczenie (Oświadczenie o wyrobach medycznych. Proszę o wypełnienie i załączenie oświadczenia.)
Parametry dodatkowe (Proszę o wypełnienie i załączenie Formularza ofertowego, w którym są zawarte parametry dodatkowe)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę odczynników do oznaczeń biochemicznych,immunochemicznych wraz z dostawą kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz zużyciewraz z najmem analizatora (platformy) do ich wykonywania na okres 2 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu, proszę potwierdzić;
- termin dostawy asortymentu: max 4 dni robocze, od dnia złożenia zamówienia w godzinach od 7:00 do 20:00, proszę potwierdzić;

- termin dostawy analizatora: max 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, proszę potwierdzić;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (33) 823-22-30.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się