Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie

» Opis zapytania

W ramach zadania zaplanowano:
a) wykonanie prostych i specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych 235 sztuk drzew. Zabiegi te polegać będą na poprawieniu statyki drzew, zabezpieczeniu różnego rodzaju ubytków próchniczych, wykonaniu zabiegów prześwietlających koronę, usunięciu odrostów korzeniowych, posuszu. Usługa obejmuje również zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu. Wykaz drzew do zabiegów pielęgnacyjnych znajduje się w załączniku do siwz pn. kosztorys ślepy ofertowy;


b) usunięcie 40 sztuk drzew ze względów zdrowotnych w zabytkowym parku w Bojanowie. Usługa obejmuje zabezpieczenie miejsca wycinki, ścięcie drzewa, frezowanie pniaka, utylizację gałęzi, uprzątnięcie terenu. Po wycince drzew należy pozostawić karpy równo z istniejącym terenem (karpy nie mogą wystawać ponad istniejący teren) Wykaz drzew do usunięcia znajduje się w kosztorysie slepym ofertowym.

Pozyskany surowiec-drewno, gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew Wykonawca zobowiązuje się zabrać z terenu parku na własny koszt i własnym sprzętem. Wykonawca zobowiązany jest również do uporządkowania terenu prac. Prace należy wykonać zgodnie z decyzjami Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 221/19 z dnia 12.07.2019 r., 222/19 z dnia 12.07.2019 r., 61/19 z dnia 28.02.2019 r. 27/19 z dnia 14.02.2019 r. – decyzje w załączeniu. Prace w parku należy prowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu. Osoby kierujące pracami muszą posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37b, z uwzględnieniem art. 37f, 37g i 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


c) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykaz roślin znajduje się w załączniku do siwz – kosztorys ślepy ofertowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Parkowa 5
Bojanów 37-433
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
Bojanów 37-433
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się