Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu (w ramach zadania dostawa wyposażenia).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż nowego wyposażenia z następujących grup asortymentowych:Część I - Meble i gablota informacyjna,

Część II - Sprzęt gospodarstwa domowego

Część III - Sprzęt radiowo - telewizyjny,

Część IV - Urządzenia komputerowe,

Część V - Sprzęt sportowy.

Część VI Urządzenie do transportu osób na wózkach inwalidzkich

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie części zamówienia. Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. We wszystkich przypadkach, gdzie ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazano nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, dopuszcza się zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.04.2015 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Meble
  • Sport
  • Infrastruktura RTV i usługi nadawcze
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się