Wzorcowanie termohigrometrów

» Opis zapytania

Biuro Analiz Chemicznych TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wzorcowania termohigrometrów.

Wymagane dokumenty :
- zakres akredytacji AP
- certyfikat akredytacji AP
- oferta
Warunki ogólne zapytania:
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się