Wykonanie corocznego przeglądu agregatu prądotwórczego Onis Visa Galaxy-V 505 GX na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie corocznego przeglądu agregatu prądotwórczego Onis Visa Galaxy-V 505 GX na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112
Opis: Usługa
Ilość: 1 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt wykonania usługi: dojazd-powrót, materiały itp. (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Kompleksowa usługa wykonania corocznego przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego Onis Visa Galaxy-V 505 GX

2. Okres wykonania usługi do 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy/zlecenia

3. Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy,w terminie 30 dni od daty zakończenia usługi, podpisania protokołu odbioru i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: Dariusz Sobczak, tel: +486653971

5. Miejsce wykonania usługi: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112

6. Informacja w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/rodo/28144,Ochrona-danych-osobowych.html

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się