Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.363.2019)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy:
- Część 1 – wysokowydajnego urządzenia wielofunkcyjnego,
- Część 2 – urządzenia wielofunkcyjnego,
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się