Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektów: „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”, oraz „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w tym wzorze umowy. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do wskazanych pomieszczeń znajdujących się w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5.
1. Zamówienie składa się z trzech części:
a) część nr 1 (zadanie nr 1) – dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni kierunku dietetyka,
b) część nr 2 (zadanie nr 2) – dostawa sprzętu do pracowni treningów motorycznych i treningu zdrowotnego,
c) część nr 3 (zadanie nr 3) – dostawa sprzętu do pracowni czynności ratunkowych i anatomicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:
a) dla części nr 1 w załączniku nr 6a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,
b) dla części nr 2 w załączniku nr 6b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy.
c) dla części nr 3 w załączniku nr 6c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.