Sukcesywne swiadczenie usługi sekwencjonowania genomowego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem usługi jest sekwencjonowanie genomowe wraz z usługami dodatkowymi, tj. przygotowaniem bibliotek oraz rozszerzoną analizą bioinformatyczną Próbki będą wysyłane sukcesywnie w czasie trwania umowy. Planowane jest wysłanie w bieżącym roku łącznie minimum 60 prób. Pozostałe będą wysyłane sukcesywnie w czasie trwania umowy, tj. od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r. Przewidywana ilość prób w czasie trwania umowy będzie wynosiła 91 próbki. Maksymalna ilość prób w czasie trwania umowy z uwzględnieniem prawa opcji –110.
Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia przedmiotu zamówienia o wykonanie większej ilości usług (tzw. prawo opcji). Maksymalne ilości związane z realizacją usługi zawarte zostały w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2. Minimalne parametry wymaganej usługi zostały określone w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się